GOPALA o.p.s.

6.3.2018 – zahájení poskytování služby „Dluhové a právní poradenství“ v Nejdku
Dne 6.3.2018 začala společnost GOPALA o.p.s. poskytovat „Dluhové a právní poradenství“ občanům města Nejdek. Poradenství je určeno osobám v krizi, tj. osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami. Poradenství je zásadně bezplatné.
Služba je poskytována v kanceláři v Nejdku na adrese Husova 434 - každé úterý 09:00 – 13:00 hod.


1.3.2018 – zahájení projektu „Finanční gramotnost v komunitě“
Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
Realizací projektu dojde ke zvýšení finanční gramotnosti a finančního povědomí obyvatel Nového Sedla, Chodova a okolí – zejména romských obyvatel ve vyloučených lokalitách - nejenom poskytováním vlastního bezplatného Dluhového a právního poradenství, ale zejména intenzívním proškolením zaměstnanců spolupracující organizace Khamoro o.p.s. a několika zástupců romské komunity.


1.1.2018 - zařazení do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

Sociální služba Odborné sociální poradenství s názvem DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ je zařazena do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

13.10.2017 - GOPALA o.p.s. se stala první akreditovanou společností v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Současně jí jako akreditované osobě bylo Ministerstvem spravedlnosti přiděleno identifikační číslo AO-020-2017.

1.8.2017 – zahájení poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství

Od 1.8.2017 poskytuje společnost ambulantní i terénní formu sociální služby Odborné sociální poradenství - oddlužení – vyhotovení Návrhů na oddlužení, vytváření osobních a rodinných rozpočtů, poradenství při exekuci, sociální dávky a důchody, pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …


2.6.2017 - zahájení projektu „Nejste na to sami“

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota zaměřené na posílení kvality života seniorů.

Realizací projektu dojde k zavedení a rozvoji sociální služby „Odborné sociální poradenství“ se zaměřením na dluhové poradenství – v rámci projektu služby určené prioritně seniorům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami.

17.3.2017 - registrace sociální služby Odborné sociální poradenství

Dne 17.3.2017 byla společností GOPALA o.p.s. na Krajském úřadě Karlovarského kraje zaregistrovaná sociální služba „Odborné sociální poradenství“ – tato služba začne být poskytována od 1.8.2017 v menších městech a obcích Karlovarského kraje terénní formou.


1.1.2017 – zahájení poskytování „Dluhového poradenství“ v Novém Sedle

Dne 1.1.2017 začala společnost GOPALA o.p.s. poskytovat „Dluhové poradenství“ občanům města Nové Sedlo. Dluhové poradenství je prioritně určeno seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním.


7.12.2016 – schválení finančního příspěvku na rok 2017 od města Nové Sedlo

Dne 7.12.2016 odsouhlasilo zastupitelstvo na veřejném zasedání města Nové Sedlo na rok 2017 finanční příspěvek z rozpočtu města na projekt Dluhové poradenství.